Dugoročni

 

Naša prepostavka je da do dugoročnog trenutka kada počinjemo djelovati već imamo jako puno vlastitih samoodrživih zajednica po svijetu koje su prisvojile pametne obrazovne principe, načine života ... i da je utjecaj kroz medije i djelovanje već duboko ušao u sve pore ljudskog društva. Iz iste pretpostavke, sve više ljudi uviđa djelotvornost sistema Venus Projekta i svijesnost onih koji žive u selima je zrela za izgradnju simultano dosta gradova po svijetu na način Venus Projekta.

Nadalje, pretpostavka je da do stupanja dugoročnog plana na snagu imamo čak i jako dobar postotak ljudi po svim svijetskim vladama koji klikuću na nas, da su se i same institucije vjere počele kolebati i uviđati dobrostivost našeg puta i izlaziti iz svojih hijerarhijskih tvorevina ...

Dakle, cilj je APSOLUTNO ISTUPANJE i masovno organiziranje gradnje gradova po principu Venus Projekta.
Ti krajnji ciljevi će biti fokus na one koji su tek pristupili i njihova priprema na život u Venus Projekt gradovima, prolazeći postupnu asocijalizaciju u postoječim eko samoodrživim zajednicama.