Obrazovna

19/10/2010 10:57

Cijeli sustav je korumpiran, cijeli svijet se hipnotizira što medijima, a što još više kroz pogrešno postavljeno obrazovanje i u osnovnim školama i u srednjim školama i na fakultetima. Zapravo, indoktrinacija negativnoga počinje već od najranijih dana u bolnicama pri primitku nekoliko cijepiva, pa nadalje u vrtićima pa sve ostalo već nabrojeno. Naša je zadaća da se zamislimo u svijetu gdje profit nije bitan, gdje su bitne vrijednosti. Naša zadaća je ta da napravimo sa kvalitetnim ljudima modele i za vrtiće i za sve škole, takve modele koji će nam pružiti naš vlastiti razvoj, a ne puku regrutaciju za kompanije u kojima ćemo sutra raditi.