AKTIVISTIČKA RADIONICA

AKTIVISTIČKA RADIONICA

   Jako je čudno da i pored tako velikog broja i nezaposlenih, i umirovljenih, i onih koji rade, ali imaju dosta vremena da se ne javlja potreba za radom i djelovanjem na onome što ljudi vole i na onome što nam svima treba. Mišljenja smo da samo na razini od 4h tjedno, već 50 ljudi može napraviti čuda. Svojim djelovanjem recimo sađenja voćki, uklanjanjem ružnih grafita, pomaganjem susjedima ili bilo što da je potrebno, osjetili bismo jedni druge kao dio nas samih i razvili više svijesti o tome kako stvari stoje izvan naše kuće. Nema tog problema u ovom svijetu koji se ne može riješiti i nema tog dijela svijeta koji može probleme zadržati samo za sebe. Ono što 'smrdi' u Kini, jednog dana će zasigurno 'zasmrdjeti' i kod nas. Djelovanjem na našoj lokalnoj sceni i zajednicama, a razmišljajući globalno, kao najjače karike u lancu, zaista mijenjamo i kreiramo sliku svijeta u kojemu živimo. Svi zainteresirani, neka nam se jave.