Bik Koji Sjedi

Bik Koji Sjedi

RIJEČI BIKA KOJI SJEDI:

Ako moramo umrijeti, umiremo braneći naša prava.

U mojim ranim danima bio sam spreman učiti i raditi stvari i zato sam učio brzo.