Bob Marley

Bob Marley

BOB MARLEYEVE RIJEČI:

Svaki čovjek ima pravo odlučiti o svojoj vlastitoj sudbini.

Rukovodim sa slavom kao da sam neslavan, ja nisam slavan samome sebi.

Nadvladaj sotone sa stvari koja se zove ljubav.

Moraš biti netko.

Ljubav nas nikada nebi ostavila same.

Moja budučnost je pravedništvo.

Ponekad možeš zavarati neke ljude, ali ne možeš zavaravati sve ljude cijelo vrijeme.

Neće ti nedostajati tvoja voda dok ti bunar ne presuši.

Nitko osim nas ne može osloboditi naše umove.