Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi

GANDHIJEVE RIJEČI:

 

Demokracija nije država u kojoj se ljudi ponašaju kao ovce. 

U istinskoj demokraciji svaki čovjek je učen da misli svojom glavom.

Nekooperacija sa zlom je naša dužnost kao i kooperacija sa dobrom.

Neagresivna akcija bez kooperacije srca i razuma, ne može dovesti do planiranih rezultata.

Civilna neposlušnost postaje sveta dužnost kada država postane bespravna i korumpirana.

Što li je vjera ako nije prevedena u akciju?

Moja vjera je najjasnija usred neprobojne tame.

Strah nije bolest tijela, strah ubija dušu.

Ljubav je najfinija sila u svijetu.