Ujedinjenje kroz svijeće!

Ujedinjenje kroz svijeće!

 Na Dan Mrtvih, 1.11.2010. našli su se predstavnici udruga i pokreta kako bi na simbolični način, ali odlučni u naumu, pokazali namjeru povezivanja sa svim prosvijećenim snagama i suptilno pritisnuli krute struje da se počnu mijenjati na bolje. Cijela akcija je apsolutno uspjela, jer samo nakon 2 sata, vrativši se na polazišnu točku, primjetili smo da nema niti križa, niti svijeća, niti ogledala ljubavi. Izgleda da se trenutnoj vlasti toliko tresu gaće od same pomisli, da se krajnje nenasilni i progresivni ljudi udružuju i planiraju razmišljati samo svojom glavom. Ukoliko želite vidjeti cijelu priču, kliknite na: https://jupiter-projekt.webnode.com/projekti/udruga-projekt/umrezavanje%20kroz%20cin%20paljenja%20svije%C4%87a/