TEKSTOVI

"Molitva Duše"

 

 

 

 

 

O Božanski Kozmički Umu

 

Sveta Svjesnosti u Cijelom Stvaranju

 

Nošen u srcu

 

Vladaru misli

 

Spasitelju Duše

 

Živi u meni danas

 

Budi moj Kruh svagdašnji

 

Kao što ja dajem kruh drugima

 

Pomozi mi rasti u znanju

 

O Cijelom Stvaranju

 

Očisti moje oči

 

Da mogu vidjeti

 

Očisti moje uši

 

Da mogu čuti

 

Pročisti moje srce

 

Da mogu znati i voljeti

 

Svetost Istinskog Postojanja

Božanski Kozmički Umu

  

                        Laura Knight-Jadczyk