Udruga I Mene Se Pita!

 

Programske smjernice udruge «i Mene se pita!»

U našoj su se zemlji tijekom protekla dva desetljeća nagomilali problemi čije rješavanje traži, od svih nas, da sudjelujemo – svim svojim mogućnostima i sposobnostima.

Vlada nas uvjerava da je jedina naša dužnost neprestano se i sve više odricati.
Mi smatramo da smo sposobni za bolje i da smo zaslužili više.
Odakle početi?
Ova udruga kreće od početka - od Ustava Republike Hrvatske, njegovih temeljnih odredaba. Kreće od članka 1. Ustava:
«U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem».

Ostvarivanje vlasti naroda putem neposrednog odlučivanja ostvaruje se u praksi izbora svojih predstavnika, ali se praksa referendumskog, najvišeg oblika neposrednog odlučivanja neprestano podcjenjuje i izbjegava.

Aktualni referendum o ZOR-u bio je čak od strane Vlade prezentiran kao proračunski problem(!?). Dakle, u proračunu se, govorimo li samo o stavci koja se odnosi na proizlaženje vlasti, planira novac za ostvarivanje vlasti naroda putem redovitih izbora svojih predstavnika, ali ne planira se novac za mogućnost ostvarivanja vlasti naroda putem referenduma.

U budućnosti, želimo da predstavnici koje je narod izabrao da obnašaju vlast u njegovo ime i za njegov račun, prema tom istom narodu budu odgovorni, odani i ne manje važno – uljuđeni. 

Kako to postići ?
Brojnost i organiziranost univerzalni su faktori koji svaki interes mogu dovesti u fokus društvenih zbivanja.

Udruga «i Mene se pita!» želi postati javni servis za iskazivanje mišljenja i volje građana u odnosu na sva pitanja koja su opći interes hrvatskih građana.

Političke opcije i razne ostale interesne grupacije oko sebe nastoje okupiti istomišljenike i diskreditirati oponente.

«i Mene se pita!» poziva sve – i one ZA i one PROTIV da se uključe u aktivnosti udruge i u procesu sučeljavanja argumenata, putem javnih rasprava, foruma i sličnog, a na kraju i u postupku pojedinačnog izjašnjavanja budu pokazatelj volje većine.

Autoritarna vlast ne mari za volju većine i nastoji obeshrabriti i onemogućiti narod da svoju volju izražava putem zakonski propisane procedure.

Demokratska vlast volju naroda koristi kao polugu moći da ostvari društveni boljitak.

Usporedba je očita, transformacija je neophodna.

Okupimo se i počnimo!

 

https://www.imenesepita.hr/