Alternativne Valute - Tranzicija Društva I Ekonomije

25/01/2011 20:27

 Alternativne Valute - Tranzicija Društva i Ekonomije

 

OPIS: Čemu trebaju služiti novac i ekonomski model u kojem je monetarna suverenost u javnim, a ne u privatnim rukama? Svima osigurati život dostojan čovjeka...

 

Na planeti na kojoj smo stvorili svijet u kojem živimo, generalno gledano, i individulano i kolektivno, u postojećim uvjetima od novca možemo bježati ali ne možemo pobjeći. Novac je uvijek tu negdje u našoj blizini, na novac trošimo najveći dio našeg vremena i naše energije. Nikad u ljudskoj povijesti toliko puno novog novca nije stvoreno kao u zadnjih nekoliko godina. Pa opet, na globalnom nivou smo zaglavili u ekonomskoj krizi, sada očigledno općem stečaju iz kojeg je na površinu izronio kolaps civilizacije. Bankrotom lažnih temelja - monetarnog sustava, politike, kulture, obrazovanja i morala, urušio se i sav ostali fuš od kojeg je društvo konstruirano. Kakva šteta, živimo u vremenima u kojima smo manje-više tehnološki sposobni ostvariti zajednički san i ispuniti potrebe svih ljudi.

 

Situacija u kojoj se nalazimo, slikovito je opisana kroz izvanredni članak  https://cromalternativemoney.org/index.php/en/media/news/diktatura-ignorancije-i-neznanja. Diktatura Ignorancije i Neznanja, a s tehničke strane pružena na vidjelo u obliku službenog zahtjeva Udruge Crom Alternativna Razmjena za odgovorom upućenog svima koji imaju utjecaj na oblikovanje javne svijesti pod naslovom https://cromalternativemoney.org/index.php/en/forum?func=view&catid=70&id=1073 Novac I Mentalna Higijena.

Sad kad je sve propalo, ispred nas se postavilo pitanje: Što je veličanstveno, sveto, pošteno ili razumno u tome da 47 tjedana godišnje odlazimo na posao zaraditi potpuno bezvrijedne komadiće papira kojima ćemo nekom globalnom gospodaru uplatiti pretplatu za naredni period istog tretmana, to jest vlastitog ropstva?

 

Kako je novac uopće postao posrednikom između nas i svijeta koji nas okružuje? Ljudi su u početku obavljali trampu. Trampa je direktna robna razmjena. Zašto je novac zamijenio sistem "roba za robu", i tko je kustos novčanog sustava? Ta su pitanja veoma opasna, zbog njih su mnoge glave pale. U principu, ekonomija funkcionira poput ljudskog tijela, a novac kao njegova krv. Ako se krv sustavno nakuplja u bilo kojem dijelu tijela, nastupa bolest. U slučaju u kojem je monetarna suverenost u javnim rukama, uzroci svih problema naravno leže u ljudima, a ne u novcu. Međutim, u našem slučaju, globalna monetarna suverenost je u privatnim, a ne u narodnim rukama, stoga uzroke svih problema treba tražiti u novcu, a ne u ljudima. Naime, danak feudnom gospodaru, seigniorage ili emisiona dobit, moć je odlučivanja o životu i smrti koju nad narodom ima onaj tko u monopolskom režimu izdaje novac kojeg nesvjesno društvo kroz zakon mora prisilno prihvatiti.

 

Svi smo se do krajnje mjere koncentrirali na pojedinačne novčane jedinice da smo potpuno smetnuli s uma svrhu novca kao cjeline. Savršeno dobar čekić je beskoristan za pranje zuba. Ako ne znamo čemu novac služi, na individualnom planu ćemo njegovom upotrebom izazvati zbrku, a na kolektivnom će vlada monetarnom politikom izazvati još veći nered. Iako je ova priča stara tisuće godina, ona još uvijek dobro pomaže razumjeti što je novac i čemu bi trebao služiti.

 

Ako smatraš da je novac zamka za ljudska bića ili sredstvo za izazivanje javnog krvarenja, vjerojatno ćeš se diviti bankarskom sustavu pod kontrolom globalne financijske elite. Ako misliš da je novac sredstvo za isisavanje profita iz državne zajednice, vjerovatno će te burza dionica fascinirati. No ako je u tebi preostalo još barem zrnce zdravog razuma i morala, onda svrha novčanog sustava ne može biti niti jedna druga nego ona da ljudima osigura pristojan život u skladu s resursima na raspolaganju.

 

Problem s našim novcem je što nigdje jasno i precizno nije definirano, pod 1 - što je novac, odnosno kako ću znati da sam primio novac ako ne znam što je novac; pod 2 - što se mjeri novcem, odnosno kako ću novcem mjeriti plaću ako je on mjera za dužinu; pod 3 - tko je vlasnik novca u trenutku njegovog izdavanja, odnosno kako poslije znati tko je kome kreditor a tko je kome dužnik.

 

Novac je u principu točno izmjereno pravo vlasništva ili potraživanje. Ovo je ujedno i osnovna razlika u odnosu na neizmjerena potraživanja kao što su zapljene i oduzimanja tijekom ratova, okupacija, ili razbojništava. Novac je mjera koju jedna strana prima kad drugoj za nju daje robu; prilikom ove razmjene ne postoji potreba za nikakvim drugim formalnostima osim možda za izdavanjem računa. Ideja o pravdi je prirođena samom postojanju ideje o mjeri, a novac je mjera vrijednosti.

 

Ljudska povijest se pokazala kao neprestana borba, još uvijek u tijeku, između proizvođača i onih koji pokušavaju živjeti namećući proizvođačima lažne knjigovodstvene sustave i sisteme kompenzacija. U ovoj igri, moć nije sredstvo, moć je cilj. Iluzija zvana "slobodno tržište" je veliki alibi globalne financijske elite. Novac je njihov osnovni alat, a posao oružje ucjene.

 

Životni uvjeti ljudskih bića se razmatraju samo kao utjecaji na ekonomske procese. Čovjek je kao individua sveden na nužno zlo, njegovo postojanje se opravdava i uvjetuje isključivo određenim potrebama ciklusa proizvodnje i potrošnje. Umjesto da ih se poštuje kao živa stvorenja, ljudi su u tom zatvorenom krugu samo dio stroja koji ima svoju "upotrebnu vrijednost".

 

Začarani krug je doveden do savršenstva. Rad je slabo plaćen, a hrana i sve ostale potrebe su skupe. Mogućnost zarade je udvostručena, prvo se profitira na plaćama, a zatim i na robi koju te plaće kupuju. Siromašni uvijek ostaju siromašni jer malo zarađuju i puno troše. Siromašni su uvijek zarobljeni u klopci; ako dobrovoljno ne prihvate ropstvo, izgubili su egzistenciju; ako se ponosno ropstvu usprotive i nekako uspiju preživjeti, pred sobom više nemaju nikakvog izbora, nikakve autonomije. Drugim riječima, prosječni građanin je žrtva manipulacije.

 

Čovječanstvo nikada neće ugledati kraj metežu, i nikada nećemo imati zdrav i stabilan sustav ako ne budemo bili u stanju usvojiti apsolutno jasnu koncepciju novca. Novac ćemo ispravno definirati tek onda kad se u tim riječima ono što on zbilja je ne bude moglo primjeniti na bilo što drugo, i kad ništa od esencijalne prirode novca ne bude izostavljeno iz same definicije.

 

Prva stvar o kojoj čovjek treba razmišljati kad predlaže ekonomski sustav je: Čemu on treba služiti? A odgovor je: Svima osigurati život dostojan čovjeka.

 

Unatoč tome što je jedina istina ta da je novac bilo što što ljudi prihvate koristiti kao sredstvo razmjene, iz nekog tajanstvenog razloga, svi dijelimo mišljenje da je novac nešto što samo vlade i banke imaju pravo odrediti i kontrolirati. Pred izdvateljem novca su samo dva izbora: Služiti ili biti služen. Ako izdavatelj novca, uglavnom centralna banka, želi služiti, novac je štampan kao vrijednost; ako izdavatelj novca, uglavnom centralna banka, želi biti služen, novac je tiskan kao dug.

 

Alternativne valute, komplementarne valute i lokalne valute, tema su koja se svugdje izbjegava spominjati, pa su zbog toga kao sredstvo razmjene široj populaciji do jučer bile uglavnom nepoznate. No vremena se mijenjaju, mogućnosti komunikacije su bezbrojne, popularnost alternativnih valuta raste.

 

https://cromland.cromalternativemoney.org Sustav Alternativne Valute Crom je ideja domaćeg porijekla, projekt je nekih godinu dana već u funkciji.

Kao pošten i iskren odgovor na prvo pitanje, čemu služi ovaj monetarni sustav, ispred Alternativne Valute Crom stoji: Kao osnovni uvjet za razvoj bilo koje vrste demokratskog civilnog društva, omogućiti slobodu šire populacije temeljenu na monetarnoj suverenosti i financijskoj neovisnosti. Odgovor na drugo pitanje, definicija Croma, također je kratak, jasan i precizan: Crom je ekonometrijski simbol za aktivnosti opredmećene u vremenskoj jedinici od jednog sata, ne poznaje teritorijalna ograničenja i prihvaća se isključivo na dobrovoljnoj bazi.

 

Uspjeh ideje o Alternativnoj Valuti Crom je direktno ovisan o broju onih koji ga prihvaćaju koristiti kao novac, to jest sredstvo razmjene. Napori za masovnost upotrebe su usmjereni prema koncentraciji različitih skupina na istom mjestu. Njihovom međusobnom interakcijom i tendencijom prema samoodrživosti, time će se u kratkom vremenskom periodu izgraditi mreža ekonomskih odnosa.

 

Nekima se ovo može učiniti utopija, ali to je samo zbog toga što su im umne sposobnosti toliko okupirane vizijom aktualne ekonomske suludosti da nisu u stanju reakciju na nju prihvatiti kao najnormalniju stvar. Ekonomijom baziranom na suradnji, eliminiraju se antagonizam i natjecanje koji toliko truju radnu sredinu unošenjem atmosfere straha od kolega.

 

Onaj tko ulazi u svijet Alternativne Valute Crom svojom slobodnom voljom, ne čini to zbog pobune protiv aktualnog sustava iz razloga što su mu ukinute neke povlastice, već zato što on te povlastice odbija. Ne samo što su za njega nepravedne, on ne zna ni što bi s njima činio.

Iz postojećeg lavirinta nema izlaza, što više proizvodimo, to se više zadužujemo. Kontrola nad ponudom novca je ekonomska moć, privilegija suverenog. Ljudi koji stvarno kontroliraju neku zajednicu, kontroliraju njeno snabdijevanje novcem. Ako žele povratiti izgubljenu kontrolu nad svojim životima, ljudi moraju povratiti kontrolu nad novčanim sustavom kojim se koriste.

 

Središnja banka izdaje novac samo na jedan način, posuđujući ga. Time građanstvu u momentu njegovog izdavanja, novcu nameće cijenu od 220%. Prvih 100% zbog toga što od društva oduzima vrijednost; drugih 100% prisiljavajući društvo u dug istog iznosa; i još 20% kamata za čiju isplatu u opticaju nema novca, pa je dug nemoguće isplatiti.

 

Do sada je čovječanstvu oduzeta neprocjenjiva vrijednost. Tu vrijednost ljudima treba vratiti, ona je i jedna od osnova na kojoj svako registriran u Sustav Alternativne Valute Crom kao "Čovjek", od sustava svakog prvog u mjesecu prima 730 croma. Zašto baš 730? Imati kontrolu nad vlastitim životom znači samo jedno, imati kontrolu nad vlastitim vremenom. Ako je 1 crom 1 sat, i ako 1 mjesec ima 30 dana, onda 1 mjesec ima i 730 sati, a svaki "Čovjek" 730 croma. Skupa s činjenicom da samom registracijom kao "Čovjek", netko potvrđuje i da je u radnom odnosu, da je uredno prijavljen tijelu nadležnom za evidenciju osoba koje nisu u radnom odnosu ako je nezaposlen, da pripada posebnoj kategoriji osoba koje primaju socijalnu pomoć, da je umirovljenik ako jeste ili da završava uredno svaku godinu studija ili bilo koje druge školske ustanove; stvar je iako se takvom na prvi pogled može učiniti, daleko od toga da netko prima crome besplatno, za ništa. Kome 730 croma nije dovoljno, kroz poslovanje, između ostalog i na https://cromalternativemoney.org/index.php/hr/trnica Crom Tržnici, može nastojati zaraditi više.

 

Kako za njim ne postoji nikakva potreba, porez u Sustavu Alternativne Valute Crom ne postoji. Iznimka su slučajevi u kojima je netko istovremeno i korisnik sustava i član neke organizacije u sklopu sustava koja članstvo uvjetuje nečim takvim ili sličnim.

 

Već danas, roboti i strojevi umjesto ljudi obavljaju velik dio posla. Sutradan, ili prekosutra najkasnije, taj će omjer dostići gotovo 100%. Ima li neki drugi razlog osim ropstva da ljudi uz automatizaciju i dalje cijele dane provode zatvoreni u tvornicama? Ako ljudi shvate da će tada svoje vrijeme moći provoditi i na puno korisnije načine, ima li onda bolje podloge za novac od vremena, postoji li neki bolji način za primanje plaće od onog na osnovu samog čovjekovog postojanja, naravno uz neke uvjete koji će se prilagođavati situacijama?

 

Više informacija na linku: https://cromalternativemoney.org/index.php/en/forum?func=view&catid=81&id=959 Vodič Kroz Sustav Alternativne Valute Crom

pisao: Aljoša Đurić, predsjednik udruge Crom Alternativna Valuta