Radionice

Politička

19/10/2010 11:26
Niti brak, niti medicina, niti pravo, niti sama politika nije nastala u lošim namjerama. Zapravo, ako se zadubimo u porijeklo svega danas utemeljenoga i što funkcionira, 90% stvari pri osnivanju nisu imale neku lošu namjeru ('čast' bankama, one su od početka bile loše). Iz takvog stajališta i sa...

Ekonomska

19/10/2010 11:18
Proizvod naše ekonmske radionice je za sada samo firma Jupiter Projekt d.o.o. i jedistveni poslovni plan koji ista želi pretočiti u djelo. Mišljenja smo da će nam do ostvarenja Venerinog Projekta potrajati nekoliko godina, a u međuvremenu i dokle god monetarni sistem diše, baš kao pozitivan virus,...

Obrazovna

19/10/2010 10:57
Cijeli sustav je korumpiran, cijeli svijet se hipnotizira što medijima, a što još više kroz pogrešno postavljeno obrazovanje i u osnovnim školama i u srednjim školama i na fakultetima. Zapravo, indoktrinacija negativnoga počinje već od najranijih dana u bolnicama pri primitku nekoliko cijepiva, pa...

Aktivistička

19/10/2010 10:50
Pravi aktivizam je ništa drugo doli onih Gandhijevih riječi: Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu! Stoga smo se prihvatili posla i počeli održavati predavanja, peticije, potpore građanima u protestima u borbi za njihova prava, pomaganje bližnjima u teškim trenutcima kao npr. poplavljenima...

Tehnološka

19/10/2010 10:45
Kako bi ostvarili puninu u čovjeku, trebamo prvo biti u mogućnosti izdići se izvan okova da bi u toj slobodi onda mogli tražiti svoju puninu. Mada je ova radionica trenutno u fazi skupljanja informacija, ljudi, resursa i učenja, u bliskoj budućnosti će to biti rad u znanstvenim laboratorijima ili...

Filozofska

19/10/2010 10:37
Ruka djelovanja koja okuplja ne toliko nekakve mozgove, već one vizionare koji životom i djelom svjedoče dobro i svijesno na svakom svojem koraku. Mišljenja smo da upravo ovakva jedna grupica može dati pozitivan pogon, ideju, korekciju ili lekciju o načinima djelovanja bilo kojoj drugoj ruci...