SURADNJA

Jedan od naših največih zadataka je umrežavanje jer samo nesebični i otvoreni sustavi su sposobni surađivati jedni s drugima. Iz tog razloga, a i iz razloga dolazka do naših ciljeva u što kraćem roku, umrežavati ćemo se sa svima koji dijele slične ideje.