Peticija za zaštitu naše pitke vode!

25/09/2010 12:10

Trenutno su svi članovi pozvani da skupljaju peticiju o zaštiti naše pitke vode.

 

Par činjenica zašto nam je to i više nego potrebno:

- zagrebački bazen je jedan od največih u svijetu (od Ivanić Grada pa zadire u Sloveniju)

- kao takvoga ga cijelog treba zaštititi, a ne samo nekoliko punktova

- sa cijelog područja treba očistiti divlja odlagališta smeća, ali sanirati i Jakuševac, treba uvesti kanalizaciju na cijelo to područje, treba postaviti nove standarde u urbanizmu, treba područje rijeke Save gdje prolazi kroz Zagreb pretvoriti u parkove prirode i zone Savskog Maksi Mira

- možda i najveći problem su ilegalni šljunčari koji su ogromne rupe pokradenog šljunka zatrpali sa smećem, pa danas, umjesto da prirodno filtriramo vodu koja uspijeva u bazen, mi tu vodu 'smećiramo'